FabelNachtig Concert, een terugblik!

FabelNachtig Concert in de Oude Kerk, een terugblik!

Zondagmiddag 7 oktober 2018, 15.00 uur, een volle kerk, de spanning stijgt…. Kleinkoor Cantemus cum Corde heeft zich opgesteld àchter het Koorhek voor het openingsnummer ‘If Music be the food of Love’ van Purcell, maar eerst is het de taak voor Annette om als voorzitter het concert te openen. Dirigent Philip Meijer staat al klaar en onder zijn leiding wordt het eerste lied uitgevoerd in het ‘koor’ van de Oude Kerk. Direct daarna stelt het ensemble zich op vóór het Koorhek om eveneens a capella een zesstemmig madrigal van John Wilbye ten gehore te brengen: ‘Draw on Sweet Night’.

De kop is eraf!

Daarna vervolgt het koor met andere, deels op piano begeleide liederen over de nacht, van o.a. Lauridsen, Barber, en Saint- Saëns, met waar nodig korte inhoudelijke toelichting van Gerard, want ‘waar gaat het eigenlijk over?’ Kleinkoor Cantemus cum Corde waagt zich ook aan een motet van Rheinberger dat hij al op 16- jarige leeftijd schreef: ‘Abendlied’, een gebed gebaseerd op een tekst uit de Bijbel: ‘Bleib bei uns, denn es will Abend werden….’ Vooral indrukwekkend is het ‘Requiem’ van Gilkyson, een eigentijdse smeekbede n.a.v. de tsunami van 2e Kerstdag 2004, nu helaas weer actueel door de tsunami van Sulawesi op 28 september j.l.

Na een korte pauze is het tijd voor de ‘Aesop’s Fables’, van Chilcott, met humor ingeleid door Jetze en subliem begeleid door René Rakier op piano. Iets totaal anders! Zeker als het koor even niet zingt maar declameert: “Music…..can..delay…..death!”

Het enthousiaste slotlied is een antwoord op al het nachtelijk gepieker: voor John David begint het leven pas als het licht wordt en de nieuwe dag begint: ‘You are the new day!’

Ontbreekt nog een speciale vermelding over het optreden van het duo Bob van der Ent (viool) en René Rakier (piano).

Op twee momenten verzorgen zij intermezzi: zoals b.v. de ‘Nocturne’ voor viool en piano van Chopin, een muzikaal hoogstandje dat natuurlijk naadloos aansluit bij het thema:

Een Fabel(N)achtig Concert!