Activiteiten

KLEINKOOR Cantemus cum Corde te Rijswijk organiseert het jaarlijks concert op hun vaste repetitieplek: de Oude Kerk te Rijswijk, meestal rondom een thema.

Ook levert het koor bijdragen aan kerkdiensten (bv. in de Kerst- of Paastijd) in de Oude of Nieuwe Kerk in Rijswijk. Bij gelegenheid worden er ook kleine optredens verzorgd in Zorgcentra.

Er wordt eens per twee jaar een workshop georganiseerd, waarbij intensief wordt gewerkt aan verbetering van de koorklank, en presentatie, en waar ook actuele stukken worden doorgenomen. Meestal afgesloten met een gezellig, gezamenlijk samengesteld buffet.

Als het enigszins kan is er iedere zomer, aan het eind van het seizoen, een gezellige afsluiting, in de vorm van een wandeling/ excursie of open podium.

Tenslotte doen we regelmatig mee met het zgn. ‘Strandwalfestival’ te Rijswijk- centrum, waar een aantal Rijswijkse koren podium krijgt om zich te presenteren.